Ot.prp. nr. 55 (2000-2001)

Om lov om endringer i skattelovgivningen (boligtaksering mv.)

Om lov om endringer i skattelovgivningen (boligtaksering mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget