Ot.prp. nr. 58 (2003-2004)

Om lov om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Om lov om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget