Ot.prp. nr. 59 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget