Ot.prp. nr. 6 (1996-97)

Om lov om familievernkontorer

Om lov om familievernkontorer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget