Ot.prp. nr. 62 (2003-2004)

Om lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)

Om lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget