Ot.prp. nr. 64 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget