Ot.prp. nr. 64 (2000-2001)

Om lov om endringer i folketrygdloven

Om lov om endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

(samleproposisjon våren 2001)

Følg proposisjonen på Stortinget