Ot.prp. nr. 65 (1996-97)

Om lov om endring av lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22

Om lov om endring av lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr. 22

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget