Ot.prp. nr. 67 (1996-97)

Om lov om endringer i lov av 4 februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v

Om lov om endringer i lov av 4 februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget