Ot.prp. nr. 68 (2003-2004)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget