Ot.prp. nr. 69 (1996-97)

Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Planleggings- og samordningsdepartementet legger med dette fram forslag til lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere (i det følgende kalt det kunstneriske personalet) som er ansatt ved Den Norske Opera. Det foreslås at dagens pensjonsordning lovfestes, og at administrasjonen av den overføres til Statens Pensjonskasse. Videre foreslås det at det kunstneriske personalet ved Operaen skal få en oppsatt pensjonsrett dersom de fratrer sin kunstnerstilling før aldersgrensen, samt at det skjer en innstramming i den bestemmelsen som alderspensjonene til det kunstneriske personalet ved Operaen blir inntektsprøvd etter.

Det tekniske og det administrative personalet ved Den Norske Opera har i dag sin pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Det foreslås ingen endringer i pensjonsordningen til dette personalet.