Ot.prp. nr. 69 (1996-97)

Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Planleggings- og samordningsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om pensjonsordning for ballettdansere, korsangere og sangsolister ved Den Norske Opera.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Planleggings- og samordningsdepartementet ligger ved.