Ot.prp. nr. 69 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler

Om lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget