Ot.prp. nr. 69 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 69

(2001-2002)

Om lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler

Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 26. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget