Ot.prp. nr. 70 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om lov om endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Om lov om endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget