Ot.prp. nr. 70 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget