Ot.prp. nr. 73 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Om lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget