Ot.prp. nr. 73 (1999-2000)

Om lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Om lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget