Ot.prp. nr. 74 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

Om lov om endringer i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget