Ot.prp. nr. 74 (2006-2007)

Om lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Om lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2005: 1 God forskning - bedre helse

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget