Ot.prp. nr. 79 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Avtalefestet pensjon)

Om lov om endringer i lov 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Avtalefestet pensjon)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget