Ot.prp. nr. 79 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Avtalefestet pensjon)

Om lov om endringer i lov 23. desember 1988 nr 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Avtalefestet pensjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget