Ot.prp. nr. 83 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om endring i folketrygdloven (finansiering av visse legemidler)

Om lov om endring i folketrygdloven (finansiering av visse legemidler)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget