Ot.prp. nr. 87 (1997-98)

Om lov om endringer i lov av 21 mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Om lov om endringer i lov av 21 mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget