Ot.prp. nr. 88 (2008-2009)

Om lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Om lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget