Ot.prp. nr. 93 (2002-2003)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget