Ot.prp. nr. 96 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m (komité­modell, avtalevalg m.m.)

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m (komité­modell, avtalevalg m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget