Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget