Pakkereiseloven

Lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser