Pakkereiseloven

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven)

Loven gjelder for tilbud om pakkereiser og for avtaler om kjøp av pakkereiser som inngås mellom en kunde og en arrangør eller formidler av en pakkereise.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser