Historisk arkiv

Plan og kart etter plan- og bygningsloven 1985

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Veileder (Planveileder)

T-1480 (pdf)