"Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett"

På oppdrag fra Fiskeridepartementet har KPMG Fiskeri og Havbruk laget utredningen ”Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett”. Rapporten utgjør en av flere utredningsoppgaver som Regjeringsutvalget for marin verdiskapning har initiert for å belyse potensialet for marin verdiskaping i Norge. Utredningen er finansiert av Fiskeridepartementet og Norges Forskningsråd.

Rapport - ”Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett”

På oppdrag fra Fiskeridepartementet har KPMG Fiskeri og Havbruk laget utredningen ”Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett”. Rapporten utgjør en av flere utredningsoppgaver som Regjeringsutvalget for marin verdiskapning har initiert for å belyse potensialet for marin verdiskaping i Norge. Utredningen er finansiert av Fiskeridepartementet og Norges Forskningsråd.

Departementet vil fremover opprette dialog med aktører som er sentrale når det gjelder utvikling av nye oppdrettsarter, og ønsker innspill før det konkluderes.

Rapporten
(Pdf – 2,3 MB)

Vedlegg
(Pdf – 2,3 MB)

”Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett”