Plusskommuner

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Plusskommuner

En utredning om 4 distriktskommuner som har klart seg bra

Kjell Vaagen, Næringsrådgivning AS