Plusskommuner

Plusskommuner

En utredning om 4 distriktskommuner som har klart seg bra

Kjell Vaagen, Næringsrådgivning AS