Private barnehagers adgang til å stifte gjeld

Rapporten inneholder beskrivelse av samfunnsøkonomiske mål for sektoren og det privatøkonomiske grunnlaget for aktørenes tilpasning. Rettslig vurdering av aktørenes adgang til låneopptak etter gjeldende rett og forslag til endring av regulering.

Les hele rapporten.