Prop. 101 L (2012–2013)

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saka Endringer i jordskifteloven 2013 (regler om saksbehandling med videre)