Prop. 102 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Endringer i petroleumsloven

Endringer i petroleumsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget