Prop. 107 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget