Prop. 107 L (2011–2012)

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget