NOU 2002: 20

Ny bokføringslov

Ny bokføringslov — Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

Les dokumentet