NOU 2002: 20

Ny bokføringslov— Nye regler om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Bokføringsutvalget ble oppnevnt ved kronprinsregentens resolusjon 30. mars 2001. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til ny lov og forskrift om bokføring. Utvalgets forslag er enstemmig.

Oslo 31. oktober 2002

Trond Tømta Leder

Ingebjørg Harto

Inger H. Iversen

Roy Kristensen

Terje Melhus

Jan-Egil Kristiansen

Steinar Maribo

Siri H. Reidulff

Tove-Gunn Moen

Terje Tvedt

Hege Dahl

Til forsiden