Ot.prp. nr. 46 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om bokføring (bokføringsloven)

Om lov om bokføring (bokføringsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget