Ot.prp. nr. 46 (2003-2004)

Om lov om bokføring (bokføringsloven)

Om lov om bokføring (bokføringsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget