Prop. 108 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget