Prop. 11 L (2011–2012)

Endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid)

Endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget