Prop. 121 S (2010–2011)

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv.

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget