Prop. 141 L (2011-2012)

Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til lov om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste).

I proposisjonen inngår:

  • forslag til nye kontrollbestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv.

  • forslag om innføring av en ordning med personalliste

Til forsiden