Prop. 157 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna – Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna – Ørgenvika i Buskerud fylke

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget