Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 162 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Tyrkia, undertegnet i Ankara 15. januar 2010

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 15. januar 2010 ble det i Ankara undertegnet en skatteavtale med tilhørende protokoll mellom Norge og Tyrkia. Formålet med avtalen er å forhindre dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt samt å forebygge skatteunndragelse. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 4. september 2009. Avtalen ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Cecilie Landsverk og på vegne av Tyrkia av direktør for inntektsadministrasjon Mehmet Kilci.

Gjeldende skatteavtale ble undertegnet i Ankara 16. desember 1971. Behovet for revisjon ble tatt opp fra norsk side i 2007. Siden er det gjennomført to forhandlingsrunder som ledet fram til et avtaleutkast med tilhørende protokoll som ble parafert 28. mars 2008 i Oslo. Forhandlingene har fra norsk side vært ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Avtalen vil tre i kraft når begge stater har gitt hverandre melding om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at avtalen kan tre i kraft. Avtalen får vikning i begge stater fra og med det inntekstsåret som følger etter det året avtalen trer i kraft. Fra samme tidspunkt opphører gjeldende avtale å ha virkning.