Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 19 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget vert bedt om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til toppen
Til forsida av dokumentet