Prop. 27 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget