Prop. 8 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fram endringsforslag på statsbudsjettet for 2013 i samsvar med punkt 2 nedanfor.