Prop. 8 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget