Prop. 85 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Utbygging og drift av Martin Linge-feltet

Utbygging og drift av Martin Linge-feltet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget