Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

2 Tildeling til universitet og høgskular

Tabell 2.1 Tildeling per universitet og høgskule i 2022

(i 1 000 kr)

Institusjon

Beløp

Statlege verksemder

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

226 888

Høgskolen i Innlandet

1 356 816

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole i logistikk

312 136

Høgskulen i Volda

417 176

Høgskolen i Østfold

781 904

Høgskulen på Vestlandet

2 225 050

Kunsthøgskolen i Oslo

382 448

Nord universitet

1 593 825

Noregs handelshøgskole

581 055

Noregs idrettshøgskole

237 859

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 461 950

Noregs musikkhøgskole

315 406

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

7 344 952

OsloMet – Storbyuniversitetet

2 789 910

Samisk høgskole

99 479

Universitetet i Agder

1 639 288

Universitetet i Bergen

3 971 811

Universitetet i Oslo

6 052 634

Universitetet i Stavanger

1 848 843

Universitetet i Søraust-Noreg

2 108 529

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

3 648 676

Private verksemder

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi

32 175

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

29 825

Bergen Arkitekthøgskole

21 387

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

149 079

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

16 896

Handelshøyskolen BI

423 071

Høgskulen for grøn utvikling

2 934

Høyskolen Kristiania

325 234

Høyskolen for dansekunst

2 150

Høyskolen for ledelse og teologi

19 454

Lovisenberg diakonale høgskole

137 938

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

120 302

NLA Høgskolen

306 177

Steinerhøyskolen

20 799

VID vitenskapelige høgskole

470 861

Til forsida av dokumentet