Prop. 10 L (2022–2023)

Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Proposisjonen inneholder et forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen. Lovforslaget skal gi Ekstremismekommisjonen tilgang til informasjon som er nødvendig for at kommisjonen skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Forslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for kommisjonen og forbud mot at opplysninger kommisjonen mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker m.m. Det foreslås ikke at det etter loven skal gjelde noen opplysningsplikt overfor kommisjonen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget