Prop. 10 L (2023–2024)

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (justering av terskelverdi)

Departementet foreslår en prisjustering av terskelverdien for strømstønad under strømstønadsordningen for husholdninger. Det foreslås å øke terskelverdien fra 70 til 73 øre per kWt eksklusive merverdiavgift og at endringen skal gjelde fra 1. januar 2024. Departementet foreslår også en lovteknisk endring.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget